LG Stavby s.r.o.  

Prohlášení o posktytnutí

úvod | nájemní podmínky | půjčovní řád | prohlášení o poskytnutí údajů | nájemní smlouva

  • Zákazník souhlasí s poskytnutím osobních údajů.
  • Pronajímatel tímto prohlašuje, že získané údaje bude používat pouze k účelům, k nimž byly údaje poskytnuty a nadále s nimi bude zacházet v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů.

© Pavel Kříž | 2008 | All rights reserved