LG Stavby s.r.o.  

Půjčovní řád

úvod | nájemní podmínky | půjčovní řád | prohlášení o poskytnutí údajů | nájemní smlouva

  • Nájemce převezme od technika vyčištěný stroj, připravený k provozu.
  • Při předání stroje seznámí technik nájemce s obsluhou, údržbou a bezpečnostními předpisy při práci a manipulaci se strojem.
  • U strojů se spalovacím motorem je v nádrži minimální množství paliva tak, aby bylo možné stroj nájemci předvést.
  • Nájemce je povinen vrátit stroj čistý a s takovým množstvím paliva, aby bylo možno stroj přezkoušet.
  • V případě, že stroj bude vrácen znečištěný, bude zákazníkovi k půjčovnému účtován poplatek v minimální výši 150 Kč včetně DPH za každé zařízení.
  • V případě poškození, nadměrného opotřebení, záměny součástek a podobných zásahů do stroje provedených nájemcem - provozovatelem, uhradí nájemce vzniklou škodu v plné výši, avšak minimálně paušální částkou 2 000 Kč.
  • Zpětné převzetí nepoškozeného stroje v souladu s půjčovním řádem potvrdí technik podpisem v zápůjčním listě.
  • Půjčovné je účtováno sazbou dle platného ceníku půjčovny za každý půjčovní den.
  • Půjčovním dnem se rozumí každý, byť i jen započatý, kalendářní den od 7.00 hodin.

© Pavel Kříž | 2008 | All rights reserved